Специални предложения по процедура: BG-RRP-1.015 - „Училищна STEM среда“

Образователни софтуерни STEM пакети + помагала

Специални предложения

по процедура: BG-RRP-1.015 - „Училищна STEM среда“

Образователни софтуерни пакети + STEM помагала

За 2024/2025 г. изберете учебниците и познавателните книжки на ПРОСВЕТА

Получавате и пълен достъп до е-просвета