Софтуерен STEM пакет

„Училище“

Достъп до цялата платформа с включен СОФТУЕРЕН STEM ПАКЕТ „УЧИЛИЩЕ“

ЦЕНИ пакет „училище“

(пълен пакет)

Тригодишен
лиценз

74
99
лв.* без ДДС
  •  
89
99
лв.* с ДДС
  •  

Двугодишен
лиценз

54
16
лв.* без ДДС
  •  
64
99
лв.* с ДДС
  •  

Едногодишен
лиценз

29
16
лв.* без ДДС
  •  
34
99
лв.* с ДДС
  •  

*Посочените цени са за ползване на лиценз от един ученик.
*Цените са валидни само за колективни заявки от училища (образователни институции) по процедура: BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда“.

Дигитален STEM урок

„Високо, високо“

Списък на включените виртуални лаборатории и симулации

човекът и природата

география и икономика

Биология

химия и опазване на околната среда

Физика

Получавате дигиталния пакет STEM ПРОСВЕТА и неограничен достъп до над 50 000 интерактивни ресурса в образователната платформа e-prosveta.bg, която е носител на специалната награда на журито на най-големия европейски конкурс за учебници и учебни материали BELMA.

Отговори на най-често поставяни важни въпроси

за софтуерни пакети „Училище“ и „Клас“:

Каква е разликата между пакети „Училище“ и „Клас“ от гледна точка на ученика? Какво получава повече с пакет „Училище“, ако е в 5. клас например?

Един лиценз от пакет „Клас“ дава достъп на един ученик до дигиталните STEM уроци само за един клас – примерно, ако ученикът е в 5. клас, получава достъп само до уроците и другите дигитални ресурси, които сме включили конкретно за 5. клас. Пакет „Училище“ (пълен) дава достъп на един ученик до всички дигитални STEM уроци и виртуални лаборатории – от 1. до 12. клас включително.
Може да възникне въпросът защо му е на ученика в 5. клас достъп до 6. или 4. клас? Има няколко важни отговора:
Първо, в някои училища групите по STEM ще се състоят от ученици от различни класове и учителят ще избира от кой клас ще им преподава материал – примерно те са 5., 6. и 7., учителят избира 6. клас.
Второ: свързано e с първото – учениците са на различно равнище и ученикът може да е в 5. клас, но да е толкова напред, че да има нужда от уроци за 8. – това ще го получи чрез STEM „Училище“.
И трето, което е най-важният аргумент защо училището да избере пълния пакет: той на практика съдържа и всички електронни учебници, кратки уроци, видеоуроци и т.н. от 1. до 12 клас. Това към момента е изключително важно за гимназиите с 8. – 12. клас – със средствата от проекта, които са извън бюджета на училището и не го ощетяват, училището ще може да осигури още за учебната 2023/2024 безплатни електронни учебници на своите ученици (печатните ще станат безплатни едва след някоя следваща учебна година). Тези учебници съдържат много други дигитални материали, подходящи за преподаване на STEM, извън специално създадените от нас за проекта.

Ако ученикът е в 7. клас и училището е закупило тригодишен лиценз за софтуерен пакет „Клас“, получава достъп до дигиталното съдържание за 7. клас през първата година, а в следващите 8. и 9. клас – достъп до съответните уроци и всички виртуални лаборатории ли?

Ако ученикът е в 7. клас и премине в 8. клас в същото училище, и ако то е закупило и пакета 8. – 12. клас, той ще има достъп до пакета 8. – 12. клас, където са всички уроци и лаборатории , а не само за отделен клас.

Какъв лиценз – едногодишен, двугодишен или тригодишен, е най-подходящият пакет независимо от възрастта?

Най-препоръчителен е тригодишният лиценз, тъй като проектът изисква „устойчивост“. При всички положения най-подходящият пакет е „Училище“. Има следния сериозен проблем: предвидените 10% средства за софтуер невинаги стигат за всички ученици. Това се установява, след като се разгледат конкретни примери за училища.
– При училищата до 100 деца средствата стигат напълно, за да се закупят за всички тригодишни пакети „Училище“.
– При училищата между 100 и 500 деца примерно средствата биха стигнали около 50:50 за двата пакета.
– При училища с над 1000 деца биха могли да се закупят около 350 тригодишни пакета „Училище“ и 650 тригодишни пакета „Клас“ (формулярът за кандидатстване пред МОН е така направен, че при попълване с конкретни бройки може да се види колко точно от единия и другия пакет да се вземат, така че да се осигури STEM за всички деца в рамките на субсидията за конкретното училище. Нужно е малко смятане).
Нашата препоръка е: там, където средствата не стигат, за малките ученици да се осигурява пакет „Клас“ (базов), а за по-големите, особено за гимназистите – пакет „Училище“ – пълен.

Ако ученикът е в 6. клас и закупи тригодишен лиценз за софтуерен пакет „Училище“, получава реално достъп до дигиталното съдържание за 6., 7. и 8. клас ли?

Лицензът се закупува от училището, а не от ученика. Когато за него е закупен STEM „УЧИЛИЩЕ“, това означава, че без значение в кой клас е ученикът, ще има достъп до съдържанието за всички класове от 1. до 12.
Ако обаче е закупен STEM „КЛАС“ за 6. клас примерно, това означава, че три години подред учениците в 6. клас ще имат достъп до дигиталните STEM уроци за 6. клас. Ученикът, който премине от 6. в следващия 7. клас, ще има достъп до STEM „КЛАС“ уроци, ако училището е закупило и STEM „КЛАС“ за 7. клас.

* Какво означава „съдействие при изготвяне на концепция“?

– Съдействие при изготвяне на концепция означава, че на онези училища, които се ориентират към нашия софтуер, ще окажем пълно съдействие – от предоставяне на примерни формуляри, които да им помогнат да си създадат сами концепцията, през помощ с консултации при написването на частта за необходимия специализиран STEM софтуер до пълна подкрепа за написване на цялостната концепция, а след това ще им осигурим и юридическа помощ за по-нататъшните процедури.