КАКВО Е ИНТЕРАКТИВЕН
ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК?

Интерактивните електронни учебници на Издателска група „Просвета” са дигитални варианти на печатните учебници и са изработени под формата на FlipBook – разлистващи се книги, обогатени с допълнителни образователни упражнения и ресурси. 

електронно УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ,
ОБОГАТЕНО С МНОЖЕСТВО МУЛТИМЕДИЙНИ МАТЕРИАЛИ

Упражнения

Тестови или интерактивни задачи за проверка на знанията

Анимации

Интерактивни задачи и анимации

Галерии от снимки

Галерии от две или повече изображения с възможност за слайд шоу

3D визуализации

3D модели и визуализации

360° панорамни изображения

360° панорамни изображения с възможност за интерактивно разглеждане от множество гледни точки

Видеофилми

Видеофилми / анимации

Аудиофайла

Файлове за слушане

Файлове и презентации

Интегриран в платформата директен достъп до файлове във формат: Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint

Вижте как се създават електронните учебници и
интерактивните образователни ресурси
на издателска група „Просвета“.

Платформата разполага
с инструменти, които улесняват работата с електронните учебници:

 • режим увеличаване на цял екран
 • изглед на една или две стРаници на е-учебника
 • отваряне на два учебника едновременно
 • отваряне на учебник и тетрадка едновременно
 • увеличаване на произволен фрагмент от страница
 • молив или маркер за подчертаване, писане или очертаване.

Упражнения

Тестови или интерактивни задачи за проверка на знанията​

Анимации

Интерактивни задачи и анимации

Галерии от снимки

Галерии от две или повече изображения с възможност за слайд шоу

3D Визуализации

3D модели и визуализации

360° Панорамни изображения

360° панорамни изображения с възможност за интерактивно разглеждане от множество гледни точки​

Видео филми

Видеофилми / анимации

Аудио файла

Файлове за слушане

Файлове и презентации

Интегриран в платформата директен достъп до файлове във формат: Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint

Платформата разполага с инструменти, които улесняват работата с електронните учебници.

 • режим увеличаване на цял екран
 • изглед на една или две станици на е-учебника
 • отваряне на два учебника едновременно
 • отваряне на учебник и тетрадка едновременно
 • увеличаване на произволен франгмент от страница
 • молив или маркер за подчертаване, писане или очертаване.

Вижте как се създават електронните учебници и
интерактивните образователни ресурси на издателска група „Просвета“.

Платформата разполага с инструменти, които улесняват работата с електронните учебници.

 • режим увеличаване на цял екран
 • изглед на една или две станици на е-учебника
 • отваряне на два учебника едновременно
 • отваряне на учебник и тетрадка едновременно
 • увеличаване на произволен франгмент от страница
 • молив или маркер за подчертаване, писане или очертаване.

Интерактивните учебници покриват изцяло учебното съдържание на печатните учебници, одобрени от Министерството на образованието и науката. Е-учебниците са интерактивни, занимателни, лесни и удобни за работа.

Защо да купим
е-учебник на детето си?

Не заема пространство
и не тежи.

Надгражда съдържанието с допълнителни ресурси за интерактивно обучение.

Прави учебния процес приятен, увлекателен и достъпен.

Интерактивният учебник е със съдържание, одобрено от МОН.

Отговаря на потребностите на новото поколение.

Дава възможност на ученика многократно да упражнява новите знания.

Дава обратна връзка и информация за верните
или грешни отговори.

Създава навик у детето да използва компютъра не само за игри, а и за учебни цели.

Удобен е за навигация – намиране на информация.

Разгледайте безплатно!

Достъпът до всички създадени електронни учебници и познавателни книжки
е напълно безплатен до 31.08.2020 г.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ
и разгледайте интерактивните електронни учебници на „Просвета“.

Електронните учебници на издателска група „Просвета“ може да разгледате и закупите онлайн на
www.e-uchebnik.bg

Електронните учебници на
Издателска група „Просвета“
може да разгледате и закупите
онлайн на www.e-uchebnik.bg