комплекти познавателни книжки

„ДЕТСКИ ГРАДИНИ“

за отделна група от I до IV

Какво включват комплектите
„ДЕТСКИ ГРАДИНИ“?

в тях ще намерите:

Записи на приказки и стихотворения

Аудиофайлове на стихотворения, разкази, приказки и гатанки.

Аудиофайлове

Аудиофайлове – музикални произведения и песни.

Анимации

Интерактивни задачи и анимации по образователните направления за въвеждане на нови понятия и преговор.

Упражнения

Интерактивни упражнения – тестови или интерактивни задачи за проверка на знанията: задачи за свързване, за попълване на липсващи думи, за подреждане на абзаци в правилен ред, решаване на кръстословици, вярно/невярно, пъзели и др.

Галерии от снимки

Галерии от снимки с възможност за слайдшоу.

Цени

„ДЕТСКИ ГРАДИНИ“

I група

3 – 4 години

Комплектът включва:

 • 13 познавателни книжки;
 • 2 музикални книжки;
 • Интерактивно табло „Музикални инструменти”.
19,99 лв.
 •  

за едногодишен абонамент

II група

4 – 5 години

Комплектът включва:

 • 13 познавателни книжки;
 • 2 музикални книжки;
 • Интерактивно табло „Музикални инструменти”;
 • Помагало по български език и литература „Пъстър свят”.

19,99 лв.
 •  

за едногодишен абонамент

III група

5 – 6 години

Комплектът включва:

 • 15 познавателни книжки;
 • 2 музикални книжки;
 • Интерактивно табло „Числата до десет”;
 • Интерактивно таблo „Музикални инструменти”.
19,99 лв.
 •  

за едногодишен абонамент

IV група

6 – 7 години

Комплектът включва:

 • 15 познавателни книжки;
 • 2 музикални книжки;
 • Интерактивно табло „Българската азбука”;
 • Интерактивно табло „Числата до десет”;
 • Интерактивно табло „Музикални инструменти”.
19,99 лв.
 •  

за едногодишен абонамент

logo-land

Абонаменти за е-просвета на цени, започващи от 15,99 лв. с ДДС

ДЕМО КНИЖКИ

ОТ КОМПЛЕКТИТЕ „ДЕТСКИ ГРАДИНИ“ ОТ I група 3 – 4 години

Fill out the form below and we will get back to you within the next 24
hours to complete the order, and then you’re all set to get started!

ДЕМО КНИЖКИ

ОТ КОМПЛЕКТИТЕ „ДЕТСКИ ГРАДИНИ“ ОТ II група 4 – 5 години

Fill out the form below and we will get back to you within the next 24
hours to complete the order, and then you’re all set to get started!

ДЕМО КНИЖКИ

ОТ КОМПЛЕКТИТЕ „ДЕТСКИ ГРАДИНИ“ ОТ III група 5 – 6 години

Fill out the form below and we will get back to you within the next 24
hours to complete the order, and then you’re all set to get started!

ДЕМО КНИЖКИ

ОТ КОМПЛЕКТИТЕ „ДЕТСКИ ГРАДИНИ“ ОТ IV група 6 – 7 години

Fill out the form below and we will get back to you within the next 24
hours to complete the order, and then you’re all set to get started!