Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4

изготвена от „Просвета-София“ АД, гр. София 1618, кв. „Овча купел“, ул. „Земеделска“ № 2, тел. +359 2 818 20 10, факс +359 2 818 20 19, имейл info@prosveta.bg

Стандартни указания за отказ:
I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни, считано от датата на сключване на договора по отношение на договори за абонаменти за достъп до онлайн платформа на „ПРОСВЕТА-СОФИЯ“ АД.
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето решение да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или на електронна поща). Можете да използвате приложения стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора, но това не е задължително.
За да спазите срока на отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на правото на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
III. Действие на отказа.
Ако се откажете от настоящия договор след въвеждане на активационния код за абонамента в Платформата, ние ще Ви възстановим заплатената абонаментна такса за предоставяне на Услугите, като приспаднем пропорционална част от нея за периода от датата на закупуване на абонамента до датата на упражняване на правото на отказ. При неизползван активационен код ще Ви възстановим 100 % от платената цена на абонамента. Възстановяването на средствата ще се извърши без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин. Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.
IV. Попълнете Вашето име, адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща.
V. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт www.e-uchebnik.bg. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
До „Просвета-София“ АД, гр. София 1618, кв. „Овча купел“, ул. „Земеделска“ № 2, тел. +359 2 818 20 10, факс +359 2 818 20 19, имейл info@prosveta.bg:

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*
– Имена на потребителя
– Номер поръчка
– Банкова сметка за възстановяване на стойността на поръчката.
– Подпис на потребителя (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата:

* Ненужното се зачертава.