Софтуерен STEM пакет

„Клас“

Лицензът дава достъп до специализираното дигитално съдържание за отделен клас от 1. до 7. или до всички STEM уроци и лаборатории за работа по STEM 8. – 12. клас.

Софтуерен STEM пакет „Клас“

(БАЗОВ пакет) включва:

За съдействие свържете се с нас на имейл: nim@prosveta.bg или на телефоните ни за контакт: 02/ 923 1844; 0882 436 898; 0889 309 931. За съдействие от наш представител посетете контактната страница с информационните центрове на ПРОСВЕТА.

ЦЕНИ ПАКЕТ „Клас“

(БАЗОВ пакет) 

Тригодишен
лиценз

12
50
лв.* без ДДС
  •  
15 лв.* с ДДС
  •  

Двугодишен
лиценз

9
17
лв.* без ДДС
  •  
11 лв.* с ДДС
  •  

Едногодишен
лиценз

5 лв.* без ДДС
  •  
6 лв.* с ДДС
  •  

*Един лиценз се предоставя за ползване на един ученик в определен клас от 1. – 7. или за класовете 8. – 12. клас.
*Посочените цени са валидни само за колективни заявки от училища (образователни институции) по процедура: BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда“.

Дигитален STEM урок

„Светлина“

Списък на включените виртуални лаборатории и симулации

човекът и природата

география и икономика

Биология

химия и опазване на околната среда

Физика

Отговори на най-често поставяни важни въпроси

за софтуерни пакети „Училище“ и „Клас“:

Каква е разликата между пакети „Училище“ и „Клас“ от гледна точка на ученика? Какво получава повече с пакет „Училище“, ако е в 5. клас например?

Един лиценз от пакет „Клас“ дава достъп на един ученик до дигиталните STEM уроци само за един клас – примерно, ако ученикът е в 5. клас, получава достъп само до уроците и другите дигитални ресурси, които сме включили конкретно за 5. клас. Пакет „Училище“ (пълен) дава достъп на един ученик до всички дигитални STEM уроци и виртуални лаборатории – от 1. до 12. клас включително.
Може да възникне въпросът защо му е на ученика в 5. клас достъп до 6. или 4. клас? Има няколко важни отговора:
Първо, в някои училища групите/кръжоците по STEM ще се състоят от ученици от различни класове и учителят ще избира от кой клас ще им преподава материал – при- мерно те са 5., 6. и 7., учителят избира 6. клас.
Второ: свързано e с първото – учениците са на различно равнище и ученикът може да е в 5. клас, но да е толкова напред, че да има нужда от уроци за 8. – това ще го получи чрез STEM „Училище“.
И трето, което е най-важният аргумент защо училището да избере пълния па- кет: той на практика съдържа и всички електронни учебници, кратки уроци, видеоуроци и т.н. от 1. до 12 клас. Това към момента е изключително важно за гимназиите 8. – 12. клас – със средствата от проекта, които са извън бюджета на училището и не го ощетяват, училището ще може да осигури още за учебна- та 2023/2024 безплатни електронни учебници на своите ученици (печатните ще станат безплатни едва след някоя следваща учебна година). Тези учебници съ- държат много други дигитални материали, подходящи за преподаване на STEM, извън специално създадените от нас за проекта.

Ако ученикът е в 7. клас и училището е закупило тригодишен лиценз за софтуерен пакет „Клас“, получава достъп до дигиталното съдържание за 7. клас през първата година, а в следващите 8. и 9. клас – достъп до съответните уроци и всички виртуални лаборатории ли?

Ако ученикът е в 7. клас и премине в 8. клас в същото училище, и ако то е закупило и пакета 8. – 12. клас, той ще има достъп до пакета 8. – 12. клас, където са всички уроци и лаборатории , а не само за отделен клас.

Какъв лиценз – едногодишен, двегодишен или тригодишен, е най-подходящият пакет независимо от възрастта?

Най-препоръчителен е тригодишният лиценз, тъй като проектът изисква „устойчи- вост“. При всички положения най-подходящият пакет е „Училище“. Има следния сериозен проблем: предвидените 10% средства за софтуер невинаги стигат за всички ученици. Това се установява, след като се разгледат конкретни примери за училища.
– При училищата до 100 деца средствата стигат напълно, за да се закупят за всички тригодишни пакети „Училище“.
– При училищата между 100 и 500 деца примерно средствата биха стигнали около 50:50 за двата пакета.
– При училища с над 1000 деца биха могли да се закупят около 350 тригодишни пакета „Училище“ и 650 тригодишни пакета „Клас“ (формулярът за кандидатстване пред МОН е така направен, че при попълване с конкретни бройки може да се види колко точно от единия и другия пакет да се вземат, така че да се осигури STEM за всички деца в рамките на субсидията за конкретното училище. Нужно е малко смятане).
Нашата препоръка е: там, където средствата не стигат, за малките ученици да се осигурява пакет „Клас“ (базов), а за по-големите, особено за гимназистите – пакет „Училище“ – пълен.

Ако ученикът е в 6. клас и закупи тригодишен лиценз за софтуерен пакет „Училище“, получава реално достъп до дигиталното съдържание за 6., 7. и 8. клас ли?

Лицензът се закупува от училището, а не от ученика. Когато за него е закупен STEM „УЧИЛИЩЕ“, това означава, че без значение в кой клас е ученикът, ще има достъп до съдържанието за всички класове от 1. до 12.
Ако обаче е закупен STEM „КЛАС“ за 6. клас примерно, това означава, че три години подред учениците в 6. клас ще имат достъп до дигиталните STEM уроци за 6. клас. Ученикът, който премине от 6. в следващия 7. клас, ще има достъп до STEM „КЛАС“ уроци, ако училището е закупило и STEM „КЛАС“ за 7. клас.

* Какво означава „съдействие при изготвяне на концепция“?

– Съдействие при изготвяне на концепция означава, че на онези училища, които се ориентират към нашия софтуер, ще окажем пълно съдействие – от предоставяне на примерни формуляри, които да им помогнат да си създадат сами концепцията, през помощ с консултации при написването на частта за необходимия специализиран STEM софтуер до пълна подкрепа за написване на цялостната концепция, а след това ще им осигурим и юридическа помощ за по-нататъшните процедури.

Промяна в Общите условия на сайта.

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 04.09.2023г. са променени Общите условия за ползване на услугите за достъп до онлайн платформата е-prosveta.bg на Просвета-София АД.

Ако не приемате измененията в Общите условия, можете да се откажете от договора, без да посочвате причина и без да дължите обезщетение или неустойка, или да заявите, че желаете да бъдете обвързани от договора при действащите преди изменението Общи условия. За целта следва да ни изпратите писмено уведомление в едномесечен срок от посочената по-горе в съобщението дата. Ако не упражните описаните права в срок, ще бъдете обвързани от приетите изменения в Общите условия.