Новите STEM технологии в образованието

НОВИТЕ STEM ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

В много български училища вече е изградена интегрирана учебна среда от ново поколение, която да подкрепя образователните иновации в обучението и прилагането на STEM подхода. Създават се и се оборудват учебни пространства с фокус върху изучаването на природо-математическите науки. Провеждането на обучение в такава среда повишава дигиталната грамотност и креативността на учениците, развива умения за намирането на технологични решения, стимулира създаването и подобряването на такива в областта на механиката, програмирането и изкуствения интелект, развива умения за създаването на нови технологии и тяхното автоматизиране.

Какво е СТЕМ?

STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics), което в превод означава наука, технологии, инженерство, математика, е един от подходите, с които може да се постигне интеграция на теорията в практиката и да се създаде среда, в която ученикът да бъде активен участник.

Инициативата е посветена на STEM подхода в процеса на обучение. В поредица от видеа, които заснехме в няколко училища в страната, ще ви покажем как те вече прилагат този метод и какви успехи постигат в практическия подход към ученето.

90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин” – гр. София

СУ „Васил Левски” – гр. Русе

СУ „Екзарх Антим I” – гр. Казанлък

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации – гр. Бургас

ВМГ „Св. Николай Чудотворец” – гр. Варна

6. ОУ „Св. П. Хилендарски” – гр. Кюстендил

ОУ „Бачо Киро” – гр. Велико Търново

СУ „Иван Вазов” – гр. Стара Загора

СУ „Димитър Благоев” – гр. Свищов

ОУ „Любен Каравелов” – гр. Видин

156. ОУ „Васил Левски” – кв. Кремиковци

120. ОУ „Г. С. Раковски” – гр. София

Промяна в Общите условия на сайта.

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 04.09.2023г. са променени Общите условия за ползване на услугите за достъп до онлайн платформата е-prosveta.bg на Просвета-София АД.

Ако не приемате измененията в Общите условия, можете да се откажете от договора, без да посочвате причина и без да дължите обезщетение или неустойка, или да заявите, че желаете да бъдете обвързани от договора при действащите преди изменението Общи условия. За целта следва да ни изпратите писмено уведомление в едномесечен срок от посочената по-горе в съобщението дата. Ако не упражните описаните права в срок, ще бъдете обвързани от приетите изменения в Общите условия.