Проекти в сесията на ученическия институт на БАН за 2021 г.​

Инициативата „Млади учени“ е резултат от партньорските отношения между Издателска група „Просвета“ и Ученическия институт към Българската академия на науките (УчИ – БАН).

Всяка година Ученическият институт на Българската академия на науките (УчИ-БАН) обявява прием на ученически проекти за своята Ученическа научна сесия. Проектите може да имат научноизследователски, приложен или теоретичен характер, а също и да са в областта на изкуството. Приемат се и разработки във формата на уреди и устройства, рисунки, етюди, пластики, дърворезба, музикални композиции и др. Постъпилите проекти се рецензират и оценяват от специалисти в съответната научна област или област на изкуството, а най-високо оценените проекти получават награди и възможност за стаж към БАН.

Ученическа сесия 2022:

Редакторите на „Просвета“ направиха обстоен преглед на тазгодишните проекти и се свързаха с авторите на онези от тях, които смятат за особено полезни за допълнителната работа на ученици с изявен интерес в следните области:

област

Биология и здравно образование

Тема: „Как да получим поколение с желания пол?“

Автор: Петър Жотев, 11. клас, СМГ „Пайсии Хилендарски“
Контакт: petarsjotev2004@gmail.com
Научен ръководител: доц. Елена Кистанова, ИБИР-БАН

Тема: „Имунитет назаем. Как антителата от един човек могат да спасят човешки живот“

Автор: Атанас Гюров, Севастиян Санков, 12 клас, ПГПЧЕ „Димитър Димов“, гр. Плевен“
Контакт: atanasg9@gmail.com
Научен ръководител: Людмила Бояджиева, Учител по биология и химия в ПГПЧЕ "Димитър Димов", гр. Плевен
Контакт: lusmar@abv.bg

Тема: „Биоразградима предпазна маска“

Автор: Александър Антонов Кабрански; Стефания Георгиева Лазарова, 10. клас, ПМГ „Атанас Радев“, гр. Ямбол
Контакти: kabranskia@abv.bg; lazarova13_s@abv.bg
Научен ръководител: Даниела Паликова, учител по биология, ПМГ „Атанас Радев“, гр. Ямбол
Контакт: dani_pal2@abv.bg

Тема: „Уред за възпроизвеждане на организми и култури (инкубатор)“

Автор: Спас Владимиров Власков, 12. клас; НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“
Научен ръководител: д-р Галя Петрова
Контакт: galiaty@abv.bg

Тема: „Разкрити тайни на редки растителни видове в България“

Автор: Десислава Събева, Александра Ким, София Тончева, 18. СУ „Уилям Гладстоун“
Научен ръководител: д-р Галя Петрова
Контакт: galiaty@abv.bg

Тема: "Сравнителна характеристика на зоопланктонните съобщества в езерото Сребърна и блатото Малък Преславец“

Автор: Мохаммад-Мурад Рашад Халвани, 11. клас, Обединен детски комплекс, гр. Силистра
Контакт: mourad@abv.bg
Научен ръководител: Йорданка Маринова, учител по химия и екология, Обединен детски комплекс, гр. Силистра
Научен консултант: ас. Веселка Цавкова, ИБЕИ – БАН
Контакт: copepodabg@gmail.com

Тема: „Миелин“

Автор: Тодор Василев Белев, 11. клас, Първа АЕГ, гр. София; Андреас-Стефанос Константинос Кицос, 10. клас, Втора АЕГ, гр. София
Научен ръководител: доц. Вера Кольовска, ИЕМПАМ – БАН
Контакт: verakol@abv.bg
Научен консултант: проф. д-р Димитър Масларов, дмн, Първа МБАЛ, гр. София

Тема: „Микробиом“

Автор: Стоян Николаев Добрев, Алекс Александров Цветанов, 11. клас, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“
Научен ръководител: доц. Вера Кольовска, ИЕМПАМ – БАН
Контакт: verakol@abv.bg
Научен консултант: проф. д-р Димитър Масларов, дмн, Първа МБАЛ, гр. София

област

Химия и опазване на околната среда

Тема: „Изследване на радиоактивността на водите, използвани от хората в ежедневието им“

Автор: Росица Альошева Манева; Радост Маринова Горанова, 10. клас , СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец
Контакти: rosica.maneva@ivan-vazov.info; radost.goranova@ivan-vazov.info
Научен ръководител: Радка Костадинова, учител по физика и астрономия, СУ „Иван Вазов“ , гр. Вършец
Контакт: radka.kostadinova@gmail.com

област

Психология

Тема: „Психосоматика – „шифърът“ на душата и тялото“

Автор: Божидар Михайлов Каменски, Калоян Валиериев Пунчев, 12. клас, ПМГ „Константин Величков“, гр. Пазарджик
Контакти: bojidar917@gmail.com; kaloyan_punchev@abv.bg
Научен ръководител: Мая Зафирова, учител по биология и здравно образование; Иляна Тотлякова-Каменска, учител по математика, ПМГ „Константин Величков“, гр. Пазарджик
Контакти: zara5@abv.bg; totliakova@abv.bg

област

Математика

Тема: „Приложения на тригонометрията“

Автор: Антонина Рашева, 10. клас, 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“, гр. София
Контакт: antonina.rasheva@abv.bg
Научен ръководител: Даниела Петрова

област

Информационни, комуникационни технологии и технически науки

Тема: „MyVibe“

Автор: Теодор Радославов Койнов, 11. клас, Образцова математическа гимназия „Акад. К. Попов“, гр. Пловдив
Научен ръководител: Дарина Брънчева, старши учител по информатика и информационни технологии
Контакт: dary_brancheva@abv.bg

Тема: „SuchDoge“

Автор: Никита Радославов Койнов, 12. клас, Образцова математическа гимназия „Акад. К. Попов“, гр. Пловдив
Научен ръководител: Дарина Брънчева, старши учител по информатика и информационни технологии
Контакт: dary_brancheva@abv.bg

Grand Restaurant

Today's Speciality