е-просвета 2.0

Моят профил

Моите предмети

Добавяш бърз достъп до теми и уроци, подготвени по учебните програми на МОН.

Моите учебници

Добавяш в профила си интерактивни електронни учебници от детската градина до 12. клас.

Статистика

Получаваш данни за представянето, успеха и ползването на платформата.

Статистика: Как се справяш?

Виж напредъка си и виж всички отваряни и използвани допълнителни образователни ресурси. (Служи и за родителски контрол.)

Статистика: Докъде си стигнал?

Информация по кои предмети и класове е работил ученикът.

Статистика: Колко време си прекарал в платформата?

Данни колко време е прекарал ученикът в платформата за деня/месеца.

Интерактивно съдържание

Търсене на теми и уроци

Намери конкретната тема според учебните програми на МОН.

Търсене на учебници

Избери електронните учебници, по които работиш .

Търсене по тип ресурси

Ползвай различни типове упражнения, видеофилми, аудиофайлове, тестове, кратки е-уроци, видеоуроци и още много други.

НОВИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ
И ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Тук ви представяме най-новите функционалности и образователни материали на е-просвета 2.0.

Статистика – възможност за проследяване на успеха на ученика.

Уроци за слушане (аудиоуроци) – специално разработени аудиоучебници (в процес на създаване и допълване).

Възможност за търсене по типове ресурси (видеофилми, аудиофайлове, кратки е-уроци...).

Уроци с жестов превод

Компютърен прочит на текст. Възможност да прослушвате условия, задачи, стихотворения и всякакъв вид текст в редица учебници.

Безплатно съдържание

Е-четими варианти

Достъп до PDF форматите на всички учебници на ПРОСВЕТА от 1. до 7. клас в електронен вариант.

Помагала

Демо страници от помагалата на ПРОСВЕТА.

Книги за учителя

PDF формати в пълен вариант.

Кратки е-уроци

Уроци с най-важното от темата и допълнени с визуализации, упражнения, тестове...

Тестове

Тестове за проверка на наученото.

Видеоуроци

Видеоуроци с учител като в истински час.

Видеоуроци с жестов превод

Видеоуроци с учител и професионален преводач на жестов език.

Видеофилми

Упражнения

3D видеа и анимации

Аудиофайлове

360 VR панорами

Google Street View

И още..

Компютърен прочит на текст

Новата функционалност за Компютърен прочит ви дава възможност да прослушвате условия, задачи, стихотворения и всякакъв вид текст в учебниците.
Това е компютърно генериран глас, който много наподобява естествената човешка реч. След натискане върху иконката за слушане в учебника ще се прочете маркираният текст.